By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Советник за политики

Skopje

  • Organization: SOS Children’s Villages International
  • Location: Skopje
  • Grade: Level not specified - Level not specified
  • Occupational Groups:
  • Closing Date: Closed

 

🌟 СОС Детско село бара посветен/а Советник/чка за политики кој/а ќе биде одговорен/на за воведување, едукација и следење на спроведувањето на клучните политики во Организацијата.

Клучни одговорности:

🔐 Воведување на политиката: Ќе ја организира и осигура контекстуализацијата на политиката за да биде релевантна на националниот контекст и нема да биде во конфликт со регулативите и општествениот контекст;

📜 Спроведување на политиката: Осигурува спроведување на политиките преку подигање на свесност за политиките, едукации, советувања, директно менторство и административна поставеност. Обезбедува и следење на постапувањето при спроведувањето на политиките и дава насоки за подобрување;

🌍 Регионална соработка: Придонесува во развој на политиките во склоп на регионалната организациска мрежа, споделувајќи ги добрите практики и искуства;

👥 Тимска соработка: Соработува со сите вработени и тимови на национално ниво и тимовите во социјалните услуги и проекти и ги поддржува, со цел да се осигура успешно спроведување на политиките.

📊 Проценка на ризик: Спроведува проценки на ризици во соработка со раководителите на социјалните услуги и проектните менаџери и осигурува мерки за надминување на истите.

🚨 Управување со инциденти: Воспоставува процедури за постапување при инциденти и прекршување на политиките и учествува во раководење со инциденти кои произлегуваат од прекршување на политиките а се во насока на заштита на децата, младите, вработените и организациските средства на сите нивоа.

🎓 Обуки и подигање на свеста: Спроведува обуки за спроведување на политиките кои се во насока на заштита на деца и млади, вработени, обезбедувајќи учество на деца и млади во сите аспекти на имплементацијата на политиките.

 

Квалификации:

  • Искуство во спроведување на политики.
  • Силни комуникациски вештини.
  • Способност за ефективно спроведување на програми за обука и подигање на свеста.
  • Искуство во управување со инциденти и проценка на ризик.

Доколку сте подготвени да направите разлика во животот на децата и да придонесете за безбедна и негувачка организациска средина, ве покануваме да се придружите на нашиот посветен тим. Заедно, да изградиме иднина каде секое дете и возрасно лице ќе биде заштитено и ќе може да напредува.

 

Аплицирајте најдоцна до 03.07.2024 год, за да бидете витален дел од СОС Детските села и да помогнете во обликувањето на посветла иднина за децата и младите!

This vacancy is now closed.
However, we have found similar vacancies for you: